Prisjustering Underhållavtal och Serviceavtal Print

Bäste Kund!

Avisering och information om prisjustering

Vi vill med detta brev uppmärksamma er som kund, hos oss på Masuta AB (Ricoh Mitt), om inflationens, pandemins- och krigets påverkan på era avtal.

Det har förmodligen inte undgått någon att världsekonomin på förhållandevis kort tid har förändrats. Stigande och skenande priser på energi, varor och komponenter i kombination med krig i Europa och stora pandeminedstängningar i Asien och Europa är bidragande orsaker till att vi idag har den högsta inflationen på 30 år.

Prisökningstakten senaste tolv månaderna var i oktober 9,3%. Hur det utvecklar sig framåt kan man inte säga med säkerhet men vissa prognoser pekar på att inflationen kan nå så högt som 12% i närtid.

Det var många år sedan inflationen påverkade oss nämnvärt och under flera år har det bara varit fråga om mindre prishöjningar men under 2022 har det varit en extraordinär utveckling avseende valuta, transporter, energipriser och kostnaden för utförande av service och underhållsavtal och därtill kopplade inköp av förbrukning och reservdelar har därför ökat kraftigt.

Sammanfattningsvis så har alla våra kostnader för att kunna fortsätta erbjuda Er förstklassig service och support samt produkter ökat avsevärt och vi kommer därför tyvärr behöva göra mycket större prisjusteringar än vad vi är vana vid. Vi tror att ni som kund redan känner till denna påverkan på samhället och har börjat planera för det men vill ändå flagga för detta i så god tid som möjligt då vi ser att detta kommer vara allt vanligare den närmaste tiden.

Fakturor utställda från 2023-01-01 innehåller en justering av servicepriserna. Denna höjning gäller både fast- och rörlig del i underhållsavtalet. Prisjustering är 9,7% på befintliga avgifter och vi kommer också att påföra/justera alla service- och underhållsavtal med en tillkommande fast grundavgift upp till 140 kronor per månad.

Med förhoppningar om en tryggare, ljusare och stabiliserad framtid inom kort.

Vi finns givetvis tillgängliga vid frågor eller funderingar.

 

Med vänliga hälsningar

 

Teamet på Ricoh Mitt